1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่า โครงการจัดเช่ารถยนต์(รถตู้) สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดของประกาศ : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์ .-

   ประกาศ .-

   ข่าวกิจกรรม .-

  ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าง

  แนะนำบุคลากร

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 135)
   ระดับมากที่สุด (18.5%)
   ระดับมาก (16.3%)
   ระดับปานกลาง (18.5%)
   ระดับน้อย (27.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (19.3%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 140)
   ระดับมากที่สุด (40.7%)
   ระดับมาก (14.3%)
   ระดับปานกลาง (16.4%)
   ระดับน้อย (18.6%)
   ระดับน้อยที่สุด (10.0%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 128)
   ระดับมากที่สุด (18.8%)
   ระดับมาก (27.3%)
   ระดับปานกลาง (19.5%)
   ระดับน้อย (19.5%)
   ระดับน้อยที่สุด (14.8%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 165)
   ระดับมากที่สุด (27.9%)
   ระดับมาก (18.2%)
   ระดับปานกลาง (21.2%)
   ระดับน้อย (13.3%)
   ระดับน้อยที่สุด (19.4%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 118)
   ระดับมากที่สุด (22.0%)
   ระดับมาก (22.0%)
   ระดับปานกลาง (16.9%)
   ระดับน้อย (23.7%)
   ระดับน้อยที่สุด (15.3%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.