1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
 ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์ .-

   ประกาศ .-

   ประกาศ .-

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายตั้ง อสิพงษ์

  แนะนำบุคลากร

นางวาสนา วรรณฉวี
ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 68)
   ระดับมากที่สุด (19.1%)
   ระดับมาก (13.2%)
   ระดับปานกลาง (16.2%)
   ระดับน้อย (38.2%)
   ระดับน้อยที่สุด (13.2%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 72)
   ระดับมากที่สุด (48.6%)
   ระดับมาก (16.7%)
   ระดับปานกลาง (9.7%)
   ระดับน้อย (15.3%)
   ระดับน้อยที่สุด (9.7%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 58)
   ระดับมากที่สุด (22.4%)
   ระดับมาก (27.6%)
   ระดับปานกลาง (19.0%)
   ระดับน้อย (19.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (12.1%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 60)
   ระดับมากที่สุด (23.3%)
   ระดับมาก (20.0%)
   ระดับปานกลาง (23.3%)
   ระดับน้อย (13.3%)
   ระดับน้อยที่สุด (20.0%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 47)
   ระดับมากที่สุด (31.9%)
   ระดับมาก (17.0%)
   ระดับปานกลาง (19.1%)
   ระดับน้อย (19.1%)
   ระดับน้อยที่สุด (12.8%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.